Pendekatan Mudah “ABCD” Dalam Penulisan Objektif & Kriteria Kejayaan

Ada yang minta saya kongsi versi BM. Lebih kurang macam ni yang saya buat ya.

A – Audience (Siapa klien/ target kita?)

Pada akhir PdPc, murid 5EKO dapat:

** perincikan murid yang mana, jangan tulis secara umum.

B – Behaviour

Apa yang kita mahu pelajar buat. Contohnya:

Senaraikan 5 faktor yang _____ …

C – Condition

Pelajar perlu buat B tadi dalam bentuk apa?

Contoh:

… di dalam peta buih berganda…

D – Degree

Tahap yang kita ingin ukur murid kelas tersebut dalam menyiapkan C tadi.

Contoh:

…. dengan lengkap.

Objektif penuh:

Pada akhir PdPc, murid 5EKO dapat:

Senaraikan 5 faktor yang _____  di dalam peta buih berganda dengan lengkap

KRITERIA KEJAYAAN

Perlu dinyatakan berapa ramai murid yang dijangka boleh menyiapkan tugasan dengan sempurna. Selebihnya mungkin di tahap sederhana atau lemah. Di sini boleh kita kesan golongan yang perlu diberi latihan pemulihan (lemah), pengukuhan (sederhana) dan pengayaan (cemerlang).

Faktor “C” di bahagian objektif tadi lah yang akan ditulis di ruang Kriteria Kejayaan. Contohnya:

20 daripada 28 murid kelas 5EKO dapat:

  1. Membina peta buih berganda tentang ___
  2. Menulis surat kepada pengarang

Semoga Bermanfaat.
W.I. Adlina

Writing Lesson Objectives & Success Criteria

If you’re having a hard time writing learning objectives for a three-part lesson, look up and read about these three approaches:

1. Robert Mager’s Performance-Based Learning Objectives
2.The ABCD Model for Writing Objectives
3. Gronlund’s General and Specific Cognitive Objectives

This is how I do it:
A – Audience (Be specific about the audience)

At the end of the lesson, students of 5EKO will be able to:

B – Behaviour (What do you want them to do?)

List down 5 factors that influence one’s decision…

C – Conditions (in what form must the student complete the action in B )

… in a bubble map…

D – Degree (how far/ to which extent are they expected to perform?)

… with the correct spelling.

Complete example:
At the end of the lesson, students of 5EKO (A) will be able to:
List down 5 factors that influence one’s decision (B) in a bubble map (C) with the correct spelling (D).

WHAT ABOUT THE SUCCESS CRITERIA?

Based on the above example, C is what you’d like the students to produce. So, it goes like this:

12 out of 12 students are able to successfully:
Create a bubble map on what influences one’s decision.

Best regards,
Adlina.